top of page

Lid Worden?

Het lidgeld bedraagt jaarlijks 70€ waarvan een deel als tussenkomst dient voor de werking en een deel voor de vergunning bij Cycling Vlaanderen (licentie recreatieve fietser).
 
De licentie maakt dat elk lid verzekerd is voor activiteiten met en op de fiets (ook deze buiten clubverband) alsook voor de extra-sportieve clubactiviteiten (deze moeten wel op voorhand aangekondigd worden bij de verzekering).
 
De verzekering dekt burgerlijke aansprakelijkheid (BA) en persoonlijke ongevallen (PO) bovenop de primaire verzekeringen (= door de wetgever verplichte verzekeringen ‘mutualiteit’ en ‘familiale polis’).
In geval van ongeval worden best de drie betrokken verzekeringen verwittigd.
 
Voor familievergunningen, geldig voor alle opgegeven personen levend onder zelfde dak, geniet je nog steeds van een voordeeltarief:
Individu : 70€
Familievergunning met één actief clublid : 80€
Familievergunning met twee actieve clubleden : 120€
Lidmaatschap geldt steeds van 1 januari tot en met 31 december van het lopende jaar.
 
Lidgeld wordt overgemaakt op rekeningnummer KBC 734-3770922-56 met vermelding van de naam (of namen).
 
De CCP (= club contact persoon), Patrick Bruyninckx, speelt een centrale rol in het beheer van de vergunning bij www.cycling-vlaanderen.be.
Nieuwe leden geven hun gegevens aan onze CCP. De CCP bevestigt dat de aanvrager als lid van de Downhill Bikers wordt aanvaard en is gemachtigd de vergunning te betalen aan Cycling vlaanderen. Dit gebeurt enkel na betaling van het lidgeld aan de ‘DownhillBikers’.
 
Dit geldt eveneens voor de hernieuwing van de vergunning.
In november krijgt de CCP een verzoek om door betaling aan Cycling vlaanderen de vergunning van de bestaande leden te vernieuwen.
Problemen kunnen door de CCP of door de leden gemeld worden bij de ombudsman bij Cycling vlaanderen.
 
Lijkt onze club iets voor jou? Kom dan zeker eens meerijden met ons. Je kan op de kalender kijken waar er word vertrokken, het vertrek is steeds om 9 uur.

bottom of page